erfenis moeder na overlijden vader


15 november 2005

Vraag nummer: 9705  (oude nummer: 6875)

Mijn moeder is in 1991 overleden en heeft mij in haar testament de legitieme portie toegekend en als zodanig als erfgenaam -naast mijn vader, haar man- benoemd.
Mijn Ouders waren in 1980 fiscaal geemigreerd naar de Bahamas en hadden een huis in Frankrijk, alsmede baten in Nederland en Zwitserland.
Alleen het aandeel m.b.t. Frankrijk heb ik gekregen omdat mijn vader vond dat ik niets mocht erven maar ik dat deel had afgedwongen dmv beslaglegging op de in Frankrijk verkochte woning. Ik ben daar niet verder mee gegaan omdat ik de advocaat niet meer kon betalen.
Volgens de advocaat kan evt aangenomen worden dat de boedel van mijn moeder is verdeeld. Stel dat men hier van uit moet gaan: er is nu gebleken dat er vermogen op de Bahamas is en dat er nog sieraden van mijn moeder waren, terwijl mijn vader destijds -op schrift en onder ede- heeft verklaard dat dat er niet was.
Kan ik dan nu nog aanspraak maken op dat verzwegen deel?
Van mijn vader zal ik niets erven, hij heeft het recht van de Bahamas van toepassing verklaard in zijn testament.

Gaarne spoedig antwoord. Vriendelijk dank

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De vraag is of uw uw legitieme portie als aanspraak in geld (vordering) of in goederen (mede-eigendom) heeft verkregen. Het testament van uw moeder zou uitsluitsel moeten kunnen geven. De vraag is dan natuurlijk wat tot haar nalatenschap behoorde. Gezien de "spreiding" van het vermogen geen eenvoudige vraag. Wordt er vermogen verzwegen, dan wil dat natuurlijk niet zeggen dat het daarmee buiten de nalatenschap en daarmee uw rechten is geplaatst.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.