akte van oplevering


15 februari 2007

Vraag nummer: 10878  (oude nummer: 8869)

Mijn broer en ik hebben 11 jaar geleden een erfenisakte van vruchtgebruik mee ondertekend. Mijn vader is toen overleden. Mijn moeder wil nu het huis, waar het vruchtgebruik voor geld, verkopen. Onze notaris zegt dat wij (de kindereren)uiteindelijk de akte van oplevering mee moeten ondertekenen. Omdat onze moeder ons beide heeft onterft (zegt ze) willen wij eigenlijk niet meer mee tekenen. Kunt u ons uitleggen welke consequenties dit heeft voor haar verkoop (volgens de notaris kan de verkoop dan niet doorgaan) maarook voor ons als kinderen (juridisch)

Antwoord:

Geachte heer,

Het klopt wat de notaris zegt. Voor de kinderen betekent het op zich niet zoveel, maar het is natuurlijk uiterst oncharmant om je moeder in de kou te zetten, temeer omdat via de regels van zaakvervanging het vruchtgebruik ook op datgene komt te rusten wat in de plaats van de woning komt.

Laat u u nog eens goed informeren door de notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.