Wat valt onder roerende zaken?


9 september 2009

Vraag nummer: 12959  (oude nummer: 13785)

In het testament staat geschreven: "Ik legateer -vrij van rechten en kosten- aan persoon X, alle tot mijn nalatenschap behorende roerende zaken". Vallen daar dan ook spaarrekeningen en betaalrekeningen onder? En bestaat er zo iets als een regelgeving waarin staat aangegeven dat indien er een transactie heeft plaatsgevonden waarbij er geld is opgenomen en dit in een tijdsbestek van zes maanden bevond voor het overlijden, dat deze dan teruggedraaid kunnen worden? Ook als het een Luxemburgse rekening betreft?

Antwoord:

Geachte heer,

Roerend is 'stoffelijk' dus juist geen bankrekeningen, want dat zijn vorderingen (op naam).

Uiteraard kan er geld onttrokken zijn indien er bevoegd over de rekening is beschikt, maar als dat een schenking was, dan is (indien binnen 180 dagen voor het overlijden) successiebelasting verschuldigd, althans indien Nederlands successiewet van toepassing is..

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.