legaat en erfgenaam


17 december 2004

Vraag nummer: 8887  (oude nummer: 5198)

Erflater A heeft in zijn testament zijn vermogen aan zijn drie broers B. C en D nagelaten. Aan zijn vriend V heeft hij zijn juridische bibliotheek nagelaten, met het verzoek deze te documenteren.
Wat is het verschil in de juridische positie tussen de broers en vriend V?
Hoe typeert u het verzoek van A aan V?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Vriend V is (denk ik) legataris, dus geen erfgenaam. Een erfgenaam krijgt een deel van de nalatenschap (schulden en tegoeden), een legataris krijgt een bepaald goed uit de nalatenschap (de koekoeksklok, sierraden, de kast van Oma ed). De legataris is schuldeiser van de nalatenschap. Het legaat moet worden afgegeven, waarna de erfgenamen het restant samen (ver)delen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.