wettelijke rente en extra notaris kosten door bezwaar


27 december 2005

Vraag nummer: 9839  (oude nummer: 7155)

Stel,

Er zijn 3 erfgenamen, namelijk de partner en 2 kinderen. Er is een langstlevendentestament.
De notaris heeft de bescheiden gereed en de eindafrekening opgemaakt. Eén van de erfgenamen (kind) maakt bezwaar.
Indien dit bezwaar wordt uitonderhandeld, zijn de extra notariskosten dan te verhalen op die ene erfgenaam ? (De andere 2 waren het tenslotte al eens.) Kunnen de 2 erfegenamen vervolgens een rentevergoeding eisen van degene die door het bezwaar de uitbetaling heeft vertraagd ?

Antwoord:

Geachte heer,

Volgens mij kan die situatie zich niet voordoen als er een goed langstlevende testament is, want dan behoeft er eigenlijk geen akkoord te zijn bij de kinderen.

Extra kosten hoeven overigens niet direct verhaald te worden op de dwarsliggende erfgenaam, want die heeft wellicht wel gelijk.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.