kindsdeel opeisen bij hertrouwen


14 juli 2006

Vraag nummer: 10441  (oude nummer: 8203)

Geachte heer/mevrouw,
Bij het overlijden van mijn stiefmoeder j.l., is een testament gevonden gemaakt door mijn vader die 1980 overlden is. Ik was niet op de hoogte van het bestaan van dit testament. Zij waren op huwelijksvoorwaarden getrouwd.
In dit testament staat beschreven dat: "de toegedeelde vorderingen in contacten ten laste v an mijn genoemde tweede echtgenote zullen eerst opeisbaar zijn bij haar overlijden.
Mijn vraag is: heb ik nog recht op mijn kindsdeel?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Als u recht op een kindsdeel had bij het overlijden van uw vader, zal het volgens de tekst van het testament inderdaad nu opeisbaar zijn (bij de erfgenamen van uw stiefmoeder).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.