bem clausule


19 februari 2006

Vraag nummer: 10075  (oude nummer: 7535)

Ik ben executeur testamentair voor de erfenis van mijn vader. Hij heeft een flinke som geld nagelaten aan zijn kleinkind, waar hij pas over mag beschikken als hij 18 jaar is. Ik heb een bank gevonden die zo'n clausule aan een rekening wil koppelen. Maar volstaat enkel de aantekening dat daar een bem clausule op rust? Moet ik daarvoor niet eerst naar de kantonrechter? Kunt u mij vertellen hoe dit precies in z'n werk gaat?

vriendelijke groet

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Naar mijn weten is dat op zich genoeg, maar er is natuurlijk meer aan de hand, want het kleinkind krijgt een legaat. Dat betekent dat in beginsel successiebelasting verschuldigd is. Op zich is voor aanvaarding van een legaat géén daad van aanvaarding nodig.

Mij lijkt dat de storting op de BEM rekening gewoon beheer is, dus ook uit dien hoofde geen goedkeuring van de kantonrschter nodig is.

Voor de zekerheid zou ik even inlichtingen inwinnen bij het kantongerecht zelf.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.