Wat te doen bij legaat en curatele?


27 juni 2017

Vraag nummer: 51108

geachte heer/mevrouw

Mijn moeder is afgelopen februari overleden. Mijn vader in 2012. Ik heb twee broers waarvan de jongste onder curatele staat. Mijn oudste broer en ik zijn in het testament benoemd als erfgenaam, mijn jongste broer expliciet niet als erfgenaam. Hij krijgt wel een legaat (ook benoemd in testament.

Binnen de rechtbank krijg ik tegenstrijdige antwoorden over wat de gevolgen hiervan zijn voor de afwikkeling van de nalatenschap en de curatele van mijn broer. Ik heb van de afdeling erfrecht te horen gekregen dat ik niets meer hoef te doen richting het kantongerecht. Daarna heb ik een factuur en aanmaning gekregen van het boedelregister.

Wat ik me nu afvraag:

- hoort het boedelregister bij het kantongerecht?
- is het boedelregister alleen bedoeld voor erfgenamen of voor de hele nalatenschap?

Ik wil het graag goed afwikkelen namelijk.

met vriendelijke groet

Evelyn Dijkstra

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Bij elke rechtbank in Nederland wordt een boedelregister aangehouden. Iedereen kan inzage doen in dat register. In de wet is omschreven wat in dat register kan/moet worden opgenomen.
Een legaat zal in eerste instantie doorgaans als aanvaard worden beschouwd, zeker bij ontvangst, tenzij (in tijd daarvoor) sprake is van verwerping van het legaat door de legataris dan wel de bevoegde vertegenwoordiger van de legataris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.