Wat is de aard van de akte?


13 juli 2017

Vraag nummer: 51312

Openbaar testament dat alle voorgaande uiterste wilbeschikkingen herroept
wat houdt dat in?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Een 'openbaar testament' is geen, dan wel geen goede term, omdat een testament in beginsel niet openbaar is. Een door een notaris opgesteld testament, beginsel doorgaans (uitzonderingen daargelaten)met de vaststelling dat eerdere uiterste wilsbeschikkingen worden herroepen, zodat duidelijk is dat betreffende testament de laatst geldende uiterste wilsbeschikking is. Op die wijze hoef je in beginsel na overlijden niet meer te gaan zoeken naar eventuele oudere testamenten.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.