recht op inzage testament


20 januari 2014

Vraag nummer: 37075

Heeft iemand recht op inzage van de complete tekst van een testament indien hij/zij vanuit dat testament een legaat heeft ontvangen? Hoeveel jaren blijven testamenten in een dergelijk geval openbaar?

Antwoord:

Geachte heer,

Doorgaans wordt slechts de informatie verstrekt welke van belang is voor betreffend legaat/legataris. Testamenten blijven in beginsel verder al dan niet gedeeltelijk in te zien voor diegenen die recht op inzage hebben. Het is in eerste instantie aan betreffende notaris om dat te beoordelen en we/niet inzage te geven.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.