erfenis en sieraden


3 mei 2009

Vraag nummer: 12621  (oude nummer: 12917)

Mijn tante is overleden. Zij had geen kinderen en heeft naast haar broer en zus ook een aantal neven en nichten in haar testament opgenomen, 8 in totaal die samen de erfenis delen. Over haar sieraden is niets gezegd en die zijn nu door de broer en zus onderling verdeeld. Hebben ook de andere erfgenamen recht op een achtste van de sieraden?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De erfgenamen zijn gezamenlijk gerechtigd (ieder voor een eigen deel) tot de nalatenschap. Tenzij in het testament anders is aangegeven (dmv een legaat) zullen dus alle spullen, dus ook de sierraden in onderling overleg moeten worden verdeeld.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.