Kadaster registratie van kindsdeel


19 februari 2007

Vraag nummer: 10886  (oude nummer: 8889)

L.S.,
Kunt u mij vertellen hoe de registratie bij het kadaster gaat van een eigen huis nadat 1 van de ouders is overleden? Ik ben enig kind, mijn ouders hadden een testament, dus de afwikkeling is alleen maar papierwinkel en belastingdienst regelingen. Klopt het dat ik dan ook voor 25% eigenaar van het huis van mijn ouders wordt? Mijn vader is overleden in 2000.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Doorgaans kan de notaris dat doen op verzoek van de erfgenamen als er een verklaring van erfrecht is opgesteld. Deze verkaring wordt dan ingeschreven.

Of u mede eigenaar bent geworden is afhankelijk van de inhoud van het testament van uw vader.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.