Bezwaar tegen testament


17 mei 2016

Vraag nummer: 46150

Mijn vader heeft mij 5 weken na een ruzie onterfd, ook mijn moeder leeft niet meer. Mijn erfdeel is toegewezen aan mijn dochter waarover mijn zus bewindvoerder is. Kan ik bezwaar maken tegen het testament als ik aan kan tonen dat hij het testament op heeft laten maken terwijl hij geestelijk niet meer helemaal bij was, is door morfinegebruik enz?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Na openvallen van het testament bestaat de mogelijkheid het testament via een rechter 'aan te tasten', maar de bewijslast ligt bij degene die dat eist. Er zijn een aantal criteria waaraan de rechter toetst en soms ook zal een verklaring van een medisch deskundige nodig zijn. Het zal dus bepaald niet eenvoudig zijn het testament aan te vechten.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.