Erfgenamen


13 december 2012

Vraag nummer: 33027

Hoe kan ik traceren wie als erfgenamen zijn benoemd in een testament.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Indien er een testament is gemaakt dan is dat geregistreerd in het centraal testamenten register in Den Haag. Daar staat dan of er een testament is gemaakt en zo ja bij welke notaris. U kunt dan vervolgens cotact opnemen met betreffende notaris. Dat wil niet in alle gevallen zeggen dat je ook inzage krijgt in het testament. Dat hangt onder meer af van je hoedanigheid en je belang. Dat is aan de beoordeling van betreffende notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.