aanvechten testament


5 oktober 2008

Vraag nummer: 12022  (oude nummer: 11383)

L.s.,
Mijn zus heeft mij als enige erfgenaam aangewezen en mijn zwager (haar 2e man) het vruchtgebruik gegeven van haar erfenis. Dit om ervoor te zorgen dat hij in haar huis kon blijven wonen, maar om te voorkomen dat zaken naar een eventuele volgende partner zouden gaan.
Mijn zus is inmiddels overleden en ik heb de erfenis aanvaard op basis van de informatie die ik van de notaris heb gekregen.
Nu blijkt dat ten gevolge van deze keus zo'n 30 tot 50 k euro moet worden betaald aan successie. Het huis zal vermoedelijk verkocht moeten worden om dit te kunnen betalen.
M.i. zijn wij slecht geadviseerd door de notaris. Dit kan nooit de bedoeling zijn geweest van mijn zus. Ik zou nu het testament nietig willen laten verklaren met als doel dat mijn zwager als langstlevende partner enige erfgenaam wordt. Heb ik enige kans van slagen?
Welke stappen zou ik moeten ondernemen?
Bij voorbaat dank voor uw hulp.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Nou dat lijkt mij allemaal niet zo eenvoudig. Op zich geeft u aan dat de redenen voor het testament juist zijn en juist verwoord zijn, dus wat dat betreft geen probleem. Verder ben u eigenaar belast met vruchtgebruik dus bij einde van het vruchtgebruik wordt u vol eigenaar. Ik snap dat er nu een accuut liquiditeitsprobleem is, maar misschien is dat samen met uw zwager op te lossen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.