Mag langstlevende alles opmaken?


18 juni 2008

Vraag nummer: 11813  (oude nummer: 10912)

Mijn moeder is na de scheiding van mijn vader weer getrouwd, met 1 kind, met een man met 2 kinderen.
Alle kinderen zijn volwassen.
Haar 2e. man is in 2007 overleden.
Beiden hebben een testament uit 1993 waarin zij de langstlevende alles laten erven.
Het testament is nog niet geopend, omdat de notaris niet heeft gereageerd op het overleidings bericht aan hem.
Omdat mijn stiefvader en mijn moeder al 25 jaar geen contact meer met de kinderen van mijn stiefvader hebben gehad, wil mijn moeder haar 2 stiefkinderen zoveel mogelijk uit de bedeling houden.
Het is duidelijk dat zij recht hebben op hun legitieme kindsdeel.
Dat heeft mijn stiefvader ook in zijn testament bepaald.
Ook de dochter van zijn 2e. vrouw, mijn moeder, kent hij dezelfde rechten toe als zijn 2 eigen kinderen.
Mijn moeders leeftijd is nu 83 jaar.
Mijn vraag is nu:
mag zij nu bv. een wereldcreuse gaan maken, wat een aanslag op haar banktegoed zou zijn.
Of met andere woorden, mag zij gaan leven zoals zij wil, met het risico dat er weinig over blijft van de erfenis voor de kinderen.
Het vermogen is ca. 40.000 Euro en zij wonen in een huurhuisje.

M.vr.gr,
de dochter van de tweede vrouw.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het gaat er allemaal om wat voor soort testament er destijds is gemaakt. Was dat een langstlevende testament in de vorm van een ouderlijk boedelverdeling dan wordt de langstlevende enig eigenaar en kan dan alles doen en laten wat zij wil!

Ik zou de notaris vragen om een verklaring van erfrecht op te stellen. Dan komt vanzelf alles naar boven (ook de mogelijk aanspraken van de andere kinderen) en weet uw moeder waar zij aan toe is.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.