legaten


10 november 2014

Vraag nummer: 40551

Gaarne wil ik een vraag stellen.
In het kader van de Wet op de Lijkbezorging (WLB) heeft de gemeente de uitvaart verzorgt van mijnheer.
Nu vonden wij bij hem thuis een testament van zijn voormalige partner (die was al overleden en waarmee hij niet was getrouwd) en sieraden.
In het testament staat aangegeven bij punt 2 dat de voormalige partner 2 personen legateert voor bepaalde sieraden.
Kunnen wij de sieraden die bij de overledene thuis zijn aangetroffen aanwenden voor verhaal van de uitvaartkosten die de gemeente heeft gemaakt of is de gemeente verplicht om de sieraden aan de 2 personen te overhandigen (zie hiervoor het gestelde onder punt 3 van het testament waarin staat dat bij overlijden van zijn toenmalige partner, mijnheer tot enige erfgenaam van haar gehele nalatenschap, zulks onder de last van voormelde legaten).

Ik zie uw antwoord met belangstelling tegemoet.

Mvg
Adrie Wijgerse

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Een legaat is een schuld van de nalatenschap en dient dus door of namens de erfgenamen te worden voldaan. De vraag is of het testament nog geldig was en of betreffende persoon/erfgenaam de nalatenschap heeft aanvaard. In dat geval zou de verplichting tot uitkering van de legaten (nog) bestaan, tenzij de legataris heeft aangegeven het legaat te verwerpen en er geen andere persoon toe gerechtigd is. Mij lijkt dat zijn overlijden daarna niet leidt tot een ander gevolg.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.