verkoop woning moeder 1 kind wil niet tekenen


5 september 2013

Vraag nummer: 35519

M, mijn moeder zit nu in het verzorgingshuis en wilde haar woning verkopen ze heeft een testament met vruchtgebruik. Het huis is zo goed als verkocht 3 kinderen willen wel tekenen en 1 kind niet omdat hij dwars is en niet met ons kan opschieten hoe moet het nu?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Van belang is vast te stellen wie eigenaar is en wie vruhtgebruiker en welke bevoegdheden er zijn. Indien de kinderen bloot eigenaren zijn en de vruchtgebruiker niet zelfstandig bevoegd is tot overdracht, dan moeten inderdaad alle kinderen meewerken. Misschien is bij vestiging bepaald dat de vruchtgebruiker wél zelfstandig bevoegd is tot overdracht.In dat geval zijn de bloot eigenaren dus in beginsel niet nodig.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.