afwikkelen nalatenschap met testament


29 oktober 2008

Vraag nummer: 12100  (oude nummer: 11566)

Mijn moeder is in 1992 overleden en had een langstlevenden-testament waarin stond dat mijn vader het vruchtgebruik tot zijn dood had of tot hertrouwen. Hij is in 1996 hertrouwd in gemeenschap van goederen, maar heeft het testament altijd voor ons verborgen weten te houden. Sinds een maand ken ik de inhoud van het testament en weet ik dat er dus in staat dat hij ons erfdeel (dat van mij en mijn broer) uit moet betalen bij hertrouwen. Zijn 2de vrouw wil ook dat dit erfdeel aan ons uitbetaald wordt (zij wist ook niets van dit testament). Mijn vraag is nu of er rente door mijn vader over dit erfdeel uitbetaald moet worden en zo ja vanaf wanneer? Vanaf overlijden van mijn moeder of vanaf verkoop van het huis in 1995. Dit iis 3 jaar na overlijden moeder en 1 jaar vóórdat hij hertrouwde. Als er rente gerekend mag worden moeten wij dan de enkelvoudige rente rekenen of de samengestelde en hoeveel procent bedraagt de rente? Er staat niets over rente in het testament vermeld.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

In het testament staat of er rente over de vorderingen van de kinderen verschukdigd is, per wanneer (meestal vanaf het overlijden), hoe hoog de rente is en op welke momenten opeisbaar.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.