ouderlijk huis


22 december 2003

Vraag nummer: 8275  (oude nummer: 3627)

In testament is bepaald dat voor 1/3 deel de zoon erfgenaam is van het huis. Het vruchtgebruik is voor de partner. Nu wordt er voorgesteld om het huis op naam van de partner te laten zetten. Wat zijn hiervan de voordelen en wat de nadelen ?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Voordelen voor de partner zijn duidelijk: de partner wordt eigenaar dus kan er geheel zelfstandig over beschikken. Bij vruchtgebruik zir je over het algemeen aan elkaar vast en dat kan soms vervelend zijn. Vruchtgebruik valt in beginsel in BOX 3 dus ook dat kan nadelig zijn.

Mij lijkt dat er wel goed gekeken worden naar de fiscale aspecten. Ik raad u dus aan om overleg te plegen met uw notaris. Mij lijkt het overigens nu wel een goed moment om te beslissen om het eventueel anders te doen dan overeenkomstig het testament.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.