legaat ongedaan maken


28 september 2010

Vraag nummer: 13932  (oude nummer: 16057)

Kan de langstlevende het testament van haar overleden man ongedaan maken en legaat laten vervallen?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Nee dat kan niet. Het testament kan wel de mogelijkheid geven om de verdeling 'ongedaan' te maken, maar inhoudelijk valt er niets aan te wijzigen. Uiteraard heb je als erfgenaam en/of legataris wel de mogelijkheid om niet te aanvaarden. In die zin raad ik u aan langs uw notaris te gaan.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.