plicht tot uitkeren legaat?


7 maart 2010

Vraag nummer: 13634  (oude nummer: 15372)

Geachte heer/mevrouw,

In april 2008 overleed mijn grootvader, in zijn testament stond vastgelegd dat hij aan mij een bedrag legateert van 45378,- vrij van rechten. Verder stond daarbij vermeld dat dit legaat zo spoedig mogelijk na zijn overlijden, en uiterlijk binnen één jaar zou moeten worden uitgekeerd. Tot op heden heb ik nog niets ontvangen. Binnenkort komt er geld beschikbaar doordat de erfgenamen (mijn moeder en haar broer) de voormalige woning van mijn grootvader hebben verkocht. Deze verkoop levert voldoende op om nog openstaande schulden en alle legaten (incl die van mijzelf) uit te keren. Wat zijn mijn rechten en wat kan ik verwachten? Zijn de erfgenamen (mijn moeder en haar broer) nu verplicht mij in 1x het gehele legaat uit te keren?
Graag uw reactie per e-mail. Bij voorbaat dank!
Vriendelijke groet,
Mirjam Asmus.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Een legaat is een schuld van de nalatenschap en de erfgenamen zijn inderdaad verplicht deze na te komen. Soms is het lastig omdat er eerst geld vrijgemaakt moet worden, maar als dat er is, dan zou het afgegeven kunnen worden lijkt mij. Ik zou als ik u was dat gewoon even kortsluiten met de erfgenamen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.