Handelingsonbekwaam verklaren na overlijden


25 maart 2010

Vraag nummer: 13731  (oude nummer: 15555)

Geachte heer Van de Griend,

Kan iemand na zijn overlijden handelingsonbekwaam verklaard worden? Het gaat om mondelinge afspraken die bij leven gemaakt zijn waarvan de erfgenaam nu de woorden van de overledene in twijfel trekt omdat hij vermoedt dat de overledene ten tijde van de gemaakte afspraken niet handelingsbekwaam was. Er is nimmer een rechter aan te pas gekomen, noch is de overledene onder curatele gesteld.

MvG Caroline

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Voorzover nog niet beantwoord: dat kan niet, maar wel zou mogelijk, maar de kans is zeer klein, een testament of codicil in twijfel getrokken kunnen worden als vastgesteld wordt dat de maker zijn/haar wil niet (goed) kon verklaren. Bij een testament zorgt de notaris ervoor dat dat wel zo is.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.