Legaat grond met gebouw


10 september 2004

Vraag nummer: 8640  (oude nummer: 4629)

In 1983 heeft mijn oom een testament opgemaakt waarin mijn broer en ik als zijn enige erfgenamen zijn benoemd.
In het testament staat vervolgens dat er een legaat is nl. een zomerhuisje met de bijbehorende grond.
Echter in 1987 is er op de grond bij het zomerhuisje een verplaatsbare betonnen garagebox geplaatst (zonder fundering) Deze uitbreiding van de box op de grond van het zomerhuisje is niet in het testament vermeld
Mijn vraag is: Heeft de legetaris ook recht op deze garagebox of kan ik deze verplaatsen naar mijn eigen grond?

Antwoord:

Geachte heer,

Vastgesteld moet worden of de betonnen garagebox roerend of onroerend is. Is het onroerend dan wordt de garagebox eigendom van de eigenaar van de grond. Is het roerend dan zou naar mijn mening de garagebox buiten het legaat vallen. Ik kan vanaf deze plaats niet beoordelen of het roerend of onroerend is. Er is wel een eindeloze reeks van rechtspraak (m.n. inzake porto-cabins).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.