dubbele rente


3 februari 2006

Vraag nummer: 9991  (oude nummer: 7408)

Mijn vader is in 1961 reeds overleden. Mijn zus en ik waren toen resp. 10 en 6 jaar. Minderjarig dus. Uit het testament van mijn vader blijkt dat mijn zus en ik recht hebben op een kindsdeel. In het testament staat dat dit bedrag voor mijn zus tot haar 21 ste rentevrij is. Wat daarna moet gebeuren staat niet vermeld. Bij de vrkoop van het huis van mijn moeder in 2003 bleek een hypotheek te rusten op het huis ten gunste van mijn zus. Zij is toen naar een accoutantsbureau gestapt en heeft een berekening laten maken. Dat kwam neer op een dubbele rente van 7% gerekend vanaf haar 21 ste jaar. Ik was het daar niet mee eens. Het bedrag wat zij meent recht op te hebben staat nu in depot bij een notaris.Mede ook omdat zij nu beweerd dat ik mijn erfdeel al heb gehad. wat niet het geval is. Dit was nl verdisconteerd in het zaakvermogen van ons bedrijf destijds. Ik had volgens het testament recht op delen van het zaakvermogen, schepen, panden stukje erf. Dit bedrijf is medio zeventiger jaren verkocht. Mijn moeder heeft deze bedragen ontvangen. Ik heb daarnooit een cent van gekregen. Mijn moeder is in juni 2005 overleden en staan nu voor de afwikkeling van de erfenis..Kan ook ik nu een dergelijke berekening laten maken en is dubbele rente wel gerechtvaardigd in zo'n situatie.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik zou u graag willen helpen, maar de door u geschetste situatie is dusdanig complex dat ik me daar niet over kan buigen. Ik raad u aan om langs een notaris te gaan, alle relevante stukken mee te nemen en één en ander te overleggen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.