legaat en erfgenamen


23 oktober 2005

Vraag nummer: 9609  (oude nummer: 6733)

Een kennis van mij heeft in zijn testament aangegeven dat zijn 2 achterneven voor elk gelijke delen zijn erfgenaam zijn van zijn nalatenschap. In het testament is wel bepaald dat ik zijn huis met grond gelegateerd krijg vrij van recht en kosten. Nu heeft de legetaris wel aanzienlijk wat geld, maar het zal zo zijn dat de 2 neven relatief weinig overhouden voor hen zelf na aftrek van de successie van het legaat en dat van henzelf. Zit er een mogelijkheid in dat zij er voor kunnen zorgen dat ik het legaat niet krijg? Bijv door verwerping van de erfenis?
In het testament staat dat het legaat binnen 6 maand na overlijden afgegeven moet worden. Mag ik verwachten dat dat ook in die termijn zal gaan gebeuren?
Zijn er verder zaken waar u mij op zou wijzen waar ik rekening mee moet houden?

Alvast vriendelijk bedankt voor het antwoord.

Antwoord:

Geachte heer,

Het legaat is een schuld van de nalatenschap, dus van de erfgenamen. Als de erfgenamen verwerpen, dan bepaalt de wet wie in hun plaats te erfgenamen zijn (tenzij het testament daarover iets zegt).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.