verkeerde voorlichting/afwijken van testament


26 juli 2005

Vraag nummer: 9416  (oude nummer: 6267)

In een testament is gelagateerd vrij van rechten en kosten grond aan een vereniging, dus eigendom. Zonder inzage in en bericht over dit legaat heeft de exucuteur ons een voorstel gedaan tot het recht van erfpacht voor onbepaalde tijd. Er is door ons gevraagd naar de mogelijkheid tot eigendom, dit was niet mogelijk daar de grond,ongeveer 60 hectare, als geheel moest worden verkocht, hiervoor ontbreken ons de middelen. Onder tijdsdruk is door ons deze erfpachtovereenkomst getekend, en de notaris gevolmagtigd tot uitvoering. Na veel aandringen hebben wij later van de notaris een pagina uit het testament kunnen verkrijgen, waaruit blijkt dat wij het in eigendom hadden moeten krijgen.
Vraag.
Had de notaris moeten ingrijpen om de wens van dit testament juist uit te voeren?
Is het juridisch mogelijk om dit terug te draaien?
Zo ja, welke stappen moet men ondernemen?
Wie is er verantwoordelijk voor de opgelopen schade?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De inhoud van het testament is doorslaggevend. De notaris heeft denk ik gemeend (door uitlatingen van beide partijen) dat er in onderling overleg af is geweken van het testament en is gekozen voor erfpacht. Anders is er iets mis gegaan.

Ik zou beginnen bij betreffende notaris en hem/haar vragen één en ander op te lossen. Daarna ziet u wel weer verder. U kunt natuurlijk naar een andere notaris voor een second opinion of een advocaat.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.