Bankzaken en vruchtgebruik


15 juli 2005

Vraag nummer: 9383  (oude nummer: 6218)

Casus: wett. erfgenamen (kinderen) en 1 langstlevende (stiefmoeder). Langstlevende is per testament onterfd maar heeft volgens het nieuwe erfrecht x aantal maanden de tijd om het vruchtgebruik over de bankrekening op te eisen (die in de boedel valt). Mogen de wett. erfgenamen echter in de tussentijd met de verklaring van erfrecht de bankzaken mbt de boedel regelen, of moeten zij hiervan afzien totdat de langstlevende heeft beslist of zij het vruchtgebruik over de boedel/bankrekeningen gevestigd wil zien ?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Er is geen sprake van vruchtgebruik over de bankrekeningen. Wel eventueel vruchtgebruik op de woning en de inboedel. Zolang er overigens door de lamgstlevende geen beroep op is gedaan, kunnen de erfgenamen geen daden van beheer/beschikking doen. Maar nogmaals: het gaat niet over bankzaken!!!

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.