is de erfenis van mijn vrouw alleen van haar?


3 maart 2018

Vraag nummer: 54085

Mijn vrouw heeft het huis geërfd van haar oom en tante.
Dit is treurig genoeg maar mijn vrouw zegt dat het geld wat daar uit komt alleen van haar is en dat ik er niet mag over beschikken.
Wij zijn in gemeenschap van goederen getrouwd en ik hoef het geld niet maar alleen de uitspraak bevalt mij niet.
Hoe zit het nu in elkaar van haar krijg ik het niet te horen alleen dat het van haar is.

Antwoord:

Geachte heer,

Indien er een testament is opgesteld, dan is het (zeer) gebruikelijk dat in het testament de zogenoemde privé clausule is opgenomen. Deze clausule bepaalt dat de erfenis juist niet in een gemeenschap van goederen valt waarin de erfgenaam is gehuwd. Of dat in uw geval ook zo is, kan ik uiteraard niet beoordelen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.