Wat betekent het als een erfgenaam vruhtgebruik heeft?


5 februari 2017

Vraag nummer: 49488

Mijn vader(88) woont in een huis samen met mijn broer en hebben een samenlevingscontract. In zijn testament staat dat mijn broer bij overlijden in het huis mag blijven wonen (vruchtgebruik)
Komen mijn zus en ik pas voor een kindsdeel in aanmerking als mijn broer niet kan blijven wonen en het huis verkocht wordt? En zijn dan pas de successierechten van toepassing? Aangezien mijn vader geen uitvaartverzekering heeft wil mijn zus die naast mijn vader woont een stuk grond aankopen van hem voor haar paarden zodat dit geld gereserveerd kan worden voor de uitvaart. Hierdoor daalt de waarde van het pand en kavel uiteindelijk wel bij een toekomstige verkoop en heeft dit gevolgen voor de verkoopprijs en successierechten.

Antwoord:

Geachte heer,

Van belang is vast te stellen wat er in het testament staat omtrent het vruchtgebruik. Overigens zal dat pas blijken bij overlijden omdat tot het moment van overlijden het testament nog gewijzigd kan worden.

In de bepalingen van het vruchtgebruik staan ook vaak bepalingen omtrent de bevoegdheid van de vruchtgebruiker. Kan je zonder de bloot-eigenaren zelfstandig de woning verkopen, verhuren enzovoort. Ook zal bepaald zijn/worden wanneer het vruchtgebruik eindigt, of sprake is van zaakvervanging en/of het recht tot vertering (opmaken). In het algemeen is er dus weinig over te zeggen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.