Schenking/gift


17 juni 2010

Vraag nummer: 13829  (oude nummer: 15825)

Geachte heer, mevrouw,

Van een tante, ik ben de neef, heb ik circa een maand voor haar overlijden een schenking ontvangen. verder word ik in het testament genoemd als erfgenaam van onroerend goed.
Verder zij er een aantal kinderen die recht hebben op hun legitieme portie.
Is het nu zo dat ook de aan mij gedane schenking weer betrokken wordt bij de bepaling van het te verdelen vermogen of blijft de aan mij gedane chenking geheel buiten deze berekening.

Bij voorbaat dank voor Uw antwoord

Antwoord:

Geachte heer,

Bepaalde schenkingen kunnen inderdaad 'meegenomen' worden bij de berekening van de hoogte van de lagitieme aanspraak. Gezien het complexe karakter, raad ik u van harte aan hierover contact op te nemen met uw notaris!

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.