Tweetrapsmaking


16 september 2011

Vraag nummer: 26052

Wie controleert er of ik de tweetrapsmaking uit het testament van mijn ouders nakom? Zij hebben uitgesloten dat mijn vrouw erft wat er van mijn erfenis van hun is overgebleven. In plaats daarvan erven mijn kinderen dat. Maar als ik over bijvoorbeeld 20 jaar overlijd, kunnen mijn nabestaanden dat oude tweetrapstestament toch makkelijk negeren? Er is toch niemand die dat controleert?

Antwoord:

Geachte heer,

Bij uw overlijden zal vastgesteld moeten worden wat er nog van het bezwaarde vermogen over is. Er kan dus een strijd ontstaan tussen de erfgenamen (van u) en de verwachters m.n. indien dat niet dezelfde personen zijn. Verder is naar de fiscus toe ook lastig hard te maken wat tot het 'restant' behoort.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.