OBV en nieuw erfrecht


24 augustus 2009

Vraag nummer: 12880  (oude nummer: 13637)

Hoe moet ik eentestament uitleggen dat is opgemaakt in 1998 en in 2006 is opengevallen. Verandert hierdoor het erfdeel /kind of wordt het oude testament letterlijk gererespecteerd. De OBV waar het hier omgaat is (bijna) gelijk aan de wettelijke verdeling van heden.
Vast bedankt voor uw reactie. C.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het testament blijft doorgaans integraal in stand. Dus in beginsel in de tekst van het testament doorslaggevend.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.