antwoord op vraag 33816


7 maart 2013

Vraag nummer: 33848

Met uw antwoord op vraag 33816 is mijn vraag niet beantwoord.
De vraag: "kan de familie inzage verkrijgen in het testament zodat kan worden nagegaan of de (vermoedelijke) voorwaarde inderdaad in het testament is opgenomen" zie ik graag beantwoord.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Het is aan betreffende notaris of inzage in het testament wordt gegeven. Ik raad u dus ook aan om contact op te nemen met betreffende notaris (die het testament heeft opgesteld, dan wel diens opvolger)

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.