vruchtgebruik over aandelenpakket


13 oktober 2004

Vraag nummer: 8720  (oude nummer: 4798)

Na het overlijden van mijn vader blijkt uit het testament dat mijn moeder het vruchtgebruik heeft over een flink aandelenpakket. Haar 4 kinderen zijn bloot eigenaar en kunnen er dus niet aan zolang mijn moeder leeft. Mijn moeder ontvangt jaarlijks een flink bedrag aan dividend. Zij heeft te kennen gegeven om ons wel geld te willen geven. Kunnen, als ieder zich daar in vind, er aandelen verkocht worden en cash geld verdeeld worden tussen de 4 kinderen?
Hangen hier ook nadelen aan?

Antwoord:

Geachte heer,

Welke bevoegheden de vruchtgebruiker (moeder) heeft hangt af van de bepalingen waaronder het vruchtgebruik is gevestigd. Stel dat u tezamen gaat verkopen, dan komt in beginsel het vruchtgebruik ook weer te rusten op de verkoopopbrengst (zaaksvervanging). Nog steeds is dan de vraag of uw moeder wel aan het geld mag komen. Zij zou dan mogelijk afstand moeten doen van het vruchtgebruik. Daarmee wordt het vol eigendom van de kinderen (bloot-eigenaren). U zou een fiscalist moeten vragen of dat fiscale consequenties heeft (waaronder eventueel ook schenkingsbelasting!!).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.