legaat tegen verrekening erfdeel??


3 mei 2010

Vraag nummer: 13773  (oude nummer: 15697)

Mijn vader is net overleden en heeft een testament opgesteld. Ik snap het niet helemaal. Ik hoop dat iemand mij duidelijk kan maken wat dit betekent. De notaris heeft het uitgelegd, maar het blijft onduidelijk voor mij.

In het testament staat :

A1; Ik legateer aan mevrouw xxxxx mijn gehele inboedel alsmede mijn aandeel in onze gezamenlijke inboedel.

A2; Ik legateer aan mevrouw xxxxx de aandelen van de BV, zulks tegen inbreng of verrekening met haar erfdeel van de waarde van die goederen vast te stellen in onderling overleg of indien geen overeenstemming wordt bereikt op de wijze als bepaald in art 679 wetboek van burgelijke wetsvordering.

B; onder de last van voormelde legaten en eventueel nog te maken legaten benoem ik tot mijn enige erfgenamen tezamen en voor gelijke delen mijn partner, mevrouw xxxx en mijn vier kinderen.

Wat betekent A2? Gaat het dan om verrekening met de inboedel zoals genoemd in paragraaf A1 of het erfdeel genoemd in Paragraaf B?

Ik hoop dat iemand het duidelijker kan maken voor mij.

Mvg,
Tom

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Legaat tegen inbreng wil zeggen dat je recht hebt op een bepaald goed/goederen (in dit geval dus o.m. aandelen in een BV), maar dat daar als het ware voor betaald moet worden aan de erfgenamen (5), waarvan de legataris er 1 is. De waarde is dus datgene wat er betaald moet worden en hoe de waarde moet worden vastgesteld staat omschreven.

Deze legaten zijn schulden van de nalatenschap en moeten dus door de erfgenamen worden afgegeven.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.