inzage nalatenschap / verwerpen


25 oktober 2009

Vraag nummer: 13114  (oude nummer: 14169)

mijn vader is in 2006 overleden en zijn partner is in 2008 overleden, nu blijkt volgens een testament dat haar dochter 50 % erft en mijn broers, zus en ik ieder 1/8 deel erven.
hoe kunnen wij inzien of er schulden zijn voordat wij de erfenis zuiver aanvaarden?
en als wij (en onze erfgenamen) afstand doen van ons deel gaat dit deel dan naar haar dochter of naar de Staat?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Een erfgenaam kan gebruik maken van het zogenoemde recht van beraad om inzage proberen te krijgen in de nalatenschap. Als er mogelijk een risico is of als de inzage geen resultaten oplevert, dan kun je mogelijk kiezen voor de beneficiaire aanvaarding. Of bij verwerping het deel aanwast bij de andere erfgenamen of er sprake is van plaatsvervulling, dat staat als het goed is in het testament omschreven. Ga dus eens langs een notaris voor advies.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn