Rente legaat


23 mei 2011

Vraag nummer: 24815  (oude nummer: 16738)

Mijn vader is in 2009 overleden. Hij heeft aan mijn zus een legaat nagelaten, bij voorkeur uit te betalen binnen 4 maanden. Mijn zus en ik kregen het bloot eigendom en mijn moeder het vruchtgebruik van de resterende erfenis (na het legaat). De boedel is nooit verdeeld. Mijn moeder is recent overleden en het voornaamste bezit, het huis, staat al 2 jaar te koop. Nu stelt de accountant van mijn zus dat het legaat rentedragend is (staat niet in het testament) en dat zij zodra het huis verkocht is derhalve een groter legaat krijgt en dat van wat resteert wij beide de helft krijgen. Is het juist dat het legaat rentedragend is?

Groet

Robert

Antwoord:

Geachte heer,

Volgens de wet heeft een legataris recht op de vruchten van een legaat nadat het legaat opeisbaar is geworden (tenzij het testament anders bepaalt). Er geldt er echter wel een verjaringstermijn (3 jaar na inning van de vruchten door de erfgenamen). Voor nadere informatie, mede in verband met de inhoud van het testament, raad ik u aan contact op te nemen met uw notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.