aanvaarden erfenis vader


9 april 2005

Vraag nummer: 9198  (oude nummer: 5853)

Vorig jaar is mijn vader overleden. Onlangs ben ik aangeschreven door de notaris. Bijgevoegd bij zijn brief was een kopie van het testament van mijn vader. Er wordt mij gevraagd de brief te ondertekenen en daarmee de erfenis te aanvaarden. Ik weet echter niet wat ik dan aanvaard. Had mijn vader bijvoorbeeld schulden. Helaas wil mijn moeder mij daarin geen inzage geven. Mijn vragen zijn nu:
heb ik recht om te weten wat ik eventueel erf, kan ik inzage krijgen in zijn schulden en baten? ; behoudt de erfenis zijn waarde, kan mijn moeder, die vruchtgebruik heeft, er een negatieve erfenis van maken? ; is het misschien verstandig om beneficair te aanvaaren?

Bij voorbaat heel veel dank.

Antwoord:

Geachte heer,

Voordat u een keuze maakt heeft u het zogenoemde recht van beraad. In deze periode kunt u zich nader orienteren.

Het lijkt mij zinvol dat u weet waar u eventueel ja opzegt. Is er sprake van vruchtgebruik, dan moet dat gevestigd worden. Mij lijkt dat ook dan een boedelbeschrijving aanwezig moet zijn.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.