Na overlijden partner:hertrouwen/geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract.


18 juli 2006

Vraag nummer: 10447  (oude nummer: 8209)

Mijn (overleden)echtgenote had in haar testament onder mer geregeld:"het recht van vruchtgebruik van dat gedeelte mijner nalatenschap, waartoe hij (ik dus) niet als erfgenaam bij versterf zal blijken gerechtigd te zijn en zulks tot aan zijn hertrouwen toe " etc.
Duidelijk is dat bij hertrouwen het vruchtgebruik stopt en er äfgerekend"moet worden met de kinderen.
Vraag: is dit bij het aangaan van een geregistreerd partnerschap ook het geval. Met andere woorden: de letterlijke gebezigde tekst :"hertrouwen" staat die in de uitvoering gelijk met geregistreerd partnerschap.
Dank U voor de moeite.

Antwoord:

Geachte heer,

Dat is een vraag van overgangsrecht bij invoering van het geregisteerd partnerschap. Ik weet het niet zeker maar mij lijkt dat onder trouwen ook moet worden verstaan het aangaan van een geregistreerd partnerschap.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.