Wat is de rechtspositie van een legataris?


11 oktober 2018

Vraag nummer: 56356

Er zijn 4 kinderen. De langstlevende moeder overlijdt. 2 kinderen worden erfgenaam, de andere 2 onterft maar aan hen wordt wel een legaat toegewezen: de banktegoeden van moeder, ieder de helft. Een van de erfgenamen doet de boekhouding van moeder en heeft ook de opdracht begrafenis gegeven. Vraag: wie is verantwoordelijk voor de kosten van de begrafenis, graf, steen etc.? De erfgenamen of legaathouders? Vraag: moeten de 2 erfgenamen inzicht geven in de banktegoeden van moeder aan de legaathouders, nu maar ook de afgelopen jaren?

Antwoord:

Geachte heer,

Een legaat is een schuld van de nalatenschap, die dient te worden voldaan door de erfgenamen zoals die ook de andere schulden en verplichtingen dienen te voldoen.

De letterlijke tekst van het legaat is van belang: indien is opgenomen dat het betreft het saldo ten tijde van het overlijden, dan lijkt het aannemelijk dat inzicht in de bankrekeningen ver voor overlijden niet aan de orde is.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.