uitsluitingslausule testament


1 februari 2006

Vraag nummer: 9982  (oude nummer: 7390)

L.S.,

Bij het overlijden van mijn moeder bleek dat er in haar testament een uitsluitingsclausule was opgenomen waarin stond dat de erfdelen niet in enige goederengemeenschap zouden vallen. Houdt dit in dat de erven, als die in gemeenschap van goederen getrouwd zijn of op die basis een geregistreerd partner hebben, ONDER GEEN BEDING hun erfdeel met de levenspartner (in geval van echtscheiding o.d.) zullen hoeven delen? Maakt het hierbij nog iets uit of de gemeenschap van goederen al bestond voor het overlijden van de erflater of pas erna is ontstaan? Of geldt de clausule alleen echt als er alsnog huwelijkse voorwaarden geregeld worden?

Bij voorbaat dank voor uw antwoord.

Mevr. M.C. de Jong

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het betekent inderdaad dat wat u aangeeft. In harmonie is één en ander natuurlijk niet zo aanwezig. Het gaat vooral spelen bij echtscheiding.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn