Legaat zomerhuisje


13 september 2004

Vraag nummer: 8650  (oude nummer: 4646)

Geachte
heer van de Griend

In het testament uit 1983 van mijn oom zijn mijn broer en ik de enige wettige erfgenamen. In het testament is een legaat opgenomen "zomerhuisje met bijbehorende grond" vrij van successie.
Echter enkele jaren na het opmaken van het testament in 1983 is hierop een verplaatsbare garage gezet, in het testament is dit niet beschreven.
kan ik deze garage verplaatsen naar mijn eigen grond, of behoort deze bij het legaat?

Antwoord:

Geachte heer,

(Nogmaals?) Als de garage roerend is dan valt het niet onder het legaat. Is het onroerend dan valt het wel onder het legaat. De rechter maakt doorgaans uit of het roerend of onroerend is. Er is een enorme hoeveelheid jurisprudentie over dit thema (porto-cabins ed.).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.