successiebelasting door vruchtgebruiker


27 maart 2006

Vraag nummer: 10193  (oude nummer: 7735)

vervolg: de vruchtgebruiker heeft de verplichting alle belastingen, schulden, notaris en inboedel kosten ten laste van de nalatenschap te voldoen mits hij het uit eigen middelen kan voorschieten
b.v.d.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De tekst is in dat geval duidelijk. Dus als er geen vrij vermogen is/eigen middelen om het uit voor te schieten, komt het toch (ook) ten laste van de erfgenamen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.