uitsluitingsclausule


3 juli 2006

Vraag nummer: 10415  (oude nummer: 8173)

Met mijn man waren we in gemeenschap van goederen getrouwd en er was geen testament gemaakt. Ik ben in het bezit van een woning in het buitenland. Voor het huwelijk was al deze woning aan mij, door mijn ouders, geschonken. Nu willen de kinderen van mijn man (van zijn eerste huwelijk) dat deze woning deel gaat uitmaken van de nalatenschap van mijn echtgenoot. Onlangs ben ik te weten gekomen dat in geval dat ik de woning geërfde of geschonken heb gekregen onder het maken van een uitsluitingsclausule , dan zou dit buiten de gemeenschap vallen. Mijn vraag is, Wat moet ik onder uitsluitingsclausle verstaan, wat houdt dat precies in en kunt u me een voorbeeld geven?
Alvast heel erg bedankt

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De uitsluitingsclausule (anti-schoonzoon/dochter clausule) houdt in dat datgene wat (krachtens erfrecht of schenking) verkregen is, privé blijft van de verkrijger en NIET in de gemeenschap van goederen valt. Uiteraard verschillen de diverse calusules van elkaar, maar dit is de hoofdlijn.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.