enige erfgenaam via verwerping


7 februari 2005

Vraag nummer: 9104  (oude nummer: 5561)

Een ongehuwde broer en zuster wonen samen in een huis. Er is geen samenleving- contract opgemaakt.
Alles staat op naam van de ongehuwde broer plotseling komt hij te overlijden in het testament wordt de ongehuwde zuster benoemd als vruchtgebruikster.
Via de notaris blijkt wettelijk dat er 5 erfgenamen zijn met de vruchtgebruikster.
Wij willen dat de vruchtgebruikster deze nalatenschap zelf behoudt zonder aanspraak te doen.
Wij willen deze nalatenschap verwerpen (de overige 5 erfgenamen) en hun kinderen om zodoende de vruchtgebruikster de gelegenheid te geven dat ze over de nalatenschap kan beschikken

Wanneer de 5 erfgenamen en hun kinderen de nalatenschap verwerpen komt de vruchtgebruikster automatisch in aanmerking voor deze nalatenschap?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De truc is dat betreffende zuster als enige (wettelijke) erfgenaam overblijft. Dus simpelgezegd moeten alle overige erfgenamen (en eventueel hun kinderen) verwerpen en dan zou één en ander moeten kunnen.

Let op, verwerping heeft geen invloed op het verschuldigde successierecht!!!

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.