Wie krijgt de nalatenschap als een erfgenaam is overleden?


25 maart 2018

Vraag nummer: 54371

Iemand heeft per testament alles nagelaten aan zijn moeder. Moeder is echter overleden. De overledene laat twee broers en een zus na en een zoon. Wie erven nu en is het testament nog geldig ?

Antwoord:

Geachte heer,

Veel hangt af van de inhoud van het testament en of wellicht in het testament de wettelijke regels van toepassing zijn verklaard of dat eventueel een back-up erfgenaam is opgenomen. Is dat niet zo, dan is mogelijk weer de wettelijke erfopvolging van toepassing. Vraagt u een en ander gewoon eens na bij een notaris ook in verband met de eventuele opstelling van de verklaring van erfrecht.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.