Ik ben benoemd tot executeur en enige erfgenaam. Wat nu?


9 januari 2017

Vraag nummer: 48939

Mijn tante zonder kinderen heeft mij ,als enige nicht, aangewezen als executeur en enige erfgenaam, zodat ik de uitvaart kan verzorgen en de erfenis kan afhandelen. De opbrengsten van de verkoop van het huis en spaartegoeden zijn dan alleen voor mij. Ik vind dit een eer, maar ook een hele last. Kunnen andere erfgenamen (zus en 3 neven) roet in het eten gooien door bezwaar te maken? . Kan ik eventueel mijn benoeming tot executeur niet aanvaarden, maar wel de erfenis (beneficia) aanvaarden als ik twijfel over schulden e.d.? Als ik wel de benoeming tot executeur aanvaard, aanvaard ik dan ook de erfenis?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het lijkt mij raadzaam de beide zaken apart te bezien en te beoordelen. Ik mag aannemen dat er aan u gevraagd is of wordt om een verklaring van erfrecht op te laten stellen. Die opdracht kunt u geven aan uw notaris, waarbij tevens samen één en ander besproken kan worden en u uw keuze kunt maken. In die verklaring van erfrecht wordt dan onder meer aangegeven wie erfgenaam is en of en hoe is aanvaard. Tevens kan daarin een verklaring omtrent de executeur worden opgenomen. Dat is ook weer afhankelijk van uw aanvaarding. Bij beneficiaire aanvaarding is namelijk de wettelijke vereffening van toepassing. Uw notaris kan u hierbij verder helpen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.