verklaring van erfrecht nodig?


17 december 2004

Vraag nummer: 8882  (oude nummer: 5192)

Mijnheer,
vader is overleden, met langst levenden testament, is het echt noodzakelijk om een verklaring van erfrecht op te stellen?
Is een volmacht bij de bank en een codicil waarin moeder een gemachtigde aanstelt niet voldoende?
Wat is de meerwaarde van een verklaring van erfrecht?
Graag uw antwoord

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Als een bank of verzekeringsmaatschappij daarom vraagt is het blijkbaar nodig. Het hoeft dus niet, tenzij iemand daarom vraagt.

De meerwaarde is wel dat even alles officieel wordt vastgelegd, dat de nalatenschap wordt aanvaard, dat de notaris eventuele verdere keuzen (inschrijving in het kadaster, ongedaanmaken, andere rente ed) met u kan doornemen. Maar nogmaals, als het niet hoeft, dan hoeft het niet.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.