Vruchtgebruik en erfbelasting


4 september 2014

Vraag nummer: 39730

Casus: man (kinderloos) woont samen met zus heel lang samen in 1 huis. Heeft een vruchtgebruik-testament: zus krijgt een legaat (mag in het huis blijven wonen) en dochter van de zus is enige erfgenaam. Man verkoopt tijdens zijn leven het huis aan de dochter (zijn nicht dus) en in de verkoop is bepaald dat de zus mag blijven wonen. Man overlijdt. Het legaat dat de zus krijgt levert een bijzonder forse aanslag op voor de erfbelasting (kennelijk vanwege de vastgestelde waarde van dit vruchtgebruik). Had ze niet beter de erfenis kunnen verwerpen?
Want het 'vruchtgebruik' (blijven wonen) had ze al lang geregeld met dochter die eigenaar is. Of zou de aanslag dan ergens anders zijn beland?
Dank alvast!
Frans Veltkamp

Antwoord:

Geachte heer,

In het algemeen geldt dat verwerping geen invloed heeft op de hoogte van de erfbelasting, althans dat het daardoor niet minder wordt.
Overigens bepaalt de wet kortgezegd, dat een legaat vervalt indien dat gelegateerde goed niet meer tot de nalatenschap behoort. Dat lijkt mij dus reden tot nader onderzoek.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.